RU

CONTACTS

ENKA TC LLC

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

Investment

We'll be glad to consider your investment offers

Lease Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

HR Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58

Advertisement and PR Department

Moscow, Presnenskaya naberezhnaya, 10, 123112, Naberezhnaya Tower, Block С, floor 58